عکسی همراه اشک می لرزه

توی چشمات شبیه طفل رباب

دنیا چشماتو خواب می بینه

با یه کابوس می پره از خواب

 

پاسخ ِ ألعطش "عمو" شده تا

قهرمان سکینه برگرده

آب باید به خیمه ها برسه

کوری چشم هرچی نامرده

 

 چه سکوتی گرفته صحرا رو

 دشمن از اسم تو هراسونه

 پیش رو هیچکس نمونده ولی

 پشت سر تیغ های پنهونه

 

 آب باید به خیمه ها برسه

از دل این سپاه گمراهی

تو برای حسین(ع) موندی فقط

تو که حالا بقیة اللهی!

  

فَاستَقِم کَما أُمِرتَ.. و مشک

فَاستَقِم کَما أُمِرتَ.. و آب

حسن تعلیل آیه آیه ی عشق!

یا أخا زودتر مرا دریاب

 

چه خسوفی گرفته دنیا رو

قرص ماهی که غرق خون میشه

یک جهان در نماز آیاته

عشق سجاده ی جنون میشه

 

هیچ جمله یا شعری نمی تونه به عظمت واقعه ی عاشورا آنگونه که باید اشاره کنه. این اولین ترانه ایست که تابحال نوشتم.شایدم اسمش شعر محاوره باشه

شعر حضرت ابالفضل   , نوا+محرم   , شعرحضرت عباس علیه السلام