چه رفته بر تو در این روزهای طوفانی

چرا نماز شبت را نشسته میخوانی؟

 

شبیه مادرسادات چادرت خاکی ست

و این خسوف زمینی چقدر افلاکی ست

 

نگاه کن به بدن های بی سر افتاده

به دشت خالی و دست ز پیکر افتاده

 

میان حادثه زینب(س)! نخور زمین برخیز

خیام شعله ور و زین العابدین(ع)..برخیز

 

بخوان میان حرا سوره های قرآن را

و زنده کن تن بی جان این بیابان را

××

تو را قسم به همان چهره های حزن آلود

به گریه های محرم که  از ته دل بود

 

نگاه کن به کنــیز به محنت افتاده

به شاعری که زبانش به لکنت افتاده

 

"بگو محبت ما ریشه در ازل دارد

سیاه رویی مانیز راه حل دارد..."1

 

من از تمام غزلهای بی تو ترسانم

ببخش اگر ادب عاشقی نمیدانم

 

پناه طفل سه ساله،قرار اربابم

بگیر دست مرا ،من که غرق مردابم

 

دوشنبه.ششم آذر نود ویک

1.سیدحمیدرضا برقعی

مداحی محرم