پاییز اقتدار داره و به آدم جرات می ده!برعکس زمستون که خیلی بی اراده س یا بهار که خیلی جوگیره.یا حتی تابستون که تکلیف خودشو نمیدونه.کم کم داره از پاییز خوشم میاد:)

پ.ن:یک نفس عمیق!

پ.ن2:یه حس رضایت..

پ.ن3:یک امپراتور مهربان با خودش:)