در پی اختلالی که برای پرشین بلاگ ایجاد شد ،پست ها ویادداشت های سال قبل و سال قبل ترش از بین رفت:/