هشت روز است که با اشتیاق از خواب بیدار نمی شوم

هشت روز است دلم می خواهد پشت همین نرده ها بایستم و فقط یک بار دیگر گنبد حرم حضرت اباالفضل علیه السلام را تماشا کنم.

هشت روز است که دارم حسرت می خورم.

 

+اینجا طبقه دوم حرم امام حسین علیه السلام است و این عکس را بشری گرفته.