گاه نوشت اربعین

 به قلم دو نفر از ساکنان عمود ۱۰۸۰
 خادمان موکب حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)

https://telegram.me/amood1080

 

قصه از اونجا شروع شد که من و نرگس نفهمیدیم چی شد و حتی نتونستیم بنویسیم چی شد فقط جلوه های کوچکی از آنچه به چشم دیدیم را به اشتراک گذاشتیم.

همین.