عزاداری حسین از آن لحظه ای آغازشد که پیامبر ایستاده در حجره خواست تا کودک تازه متولدشده را بیاورند اسماء عرض کرد هنوز پاکیزه اش نکرده ام فرمود : « تو او را پاکیزه می کنی ؟ اورا خدا پاکیزه کرده است » هنوز کسی اورا ندیده بود . در وصله ای پشمینه پیچیده و آوردند . نگاه اولی که به حسین علیه السلام کرد فرمود :

عزیزٌ علیََّّ ... عزیزٌ علیََّ یا ابا عبدالله...

 حسین علیه السلام را به سینه چسبانید در حالی که عرق از پیشانی مبارک بر گونه های او می بارید فرمود :

 مالی ولیزید...

 و این اولین آیین عزاداری حسین بود که در لحظات آغازین ولادت بر تارک تاریخ ثبت شد و این گونه بود تعزیه بر حسین تا همیشه ...

داغداری پیامبر جانسوز ترین تعزیه حسینی است آنروز که پیشانی اورا می بوسید و گریه می کرد

لب و دهانش را می بوسید و گریه می کرد

زیر گلویش  را می بوسید و گریه می کرد

 سینه اش را می بوسید و گریه می کرد

و همواره می فرمود : « جای شمشیرهارا می بوسم »

سخنران:شیخ جعفر شوشتری

پ.ن:این فیلم را حتما ببینید:شیعه شدن سلمان حدادی در مجلس امام حسین(ع)