پاییز!

یلـــــــــــداتر

 از شبــــ های بی حسین(ع) زینبـــــــــــــــ

هم سراغـــــــــــ داری؟

 

پ.ن: باران که می بارد تو در راهی...


شعر حضرت رقیه