عقل خندید و خودش را به نفهمیدن زد

عشق برگشت و به دعوای جنون دامن زد

عاشقان را که عجب بود به تن سر دارند

زیر شمشیر غمش رقص کنان گردن زد!

/ 0 نظر / 3 بازدید