ژنو نوشت

دست های ما کوتاه بود
و خرماها بر نخیل،
ما دستهای خود را بریدیم
و به سوی خرماها پرتاب کردیم
خرما فراوان بر زمین ریخت
ولی ما دیگر دست نداشتیم

کیومرث منشی زاده

پ.ن:و جالب اینکه در این مورد روی زمین هم خرمای زیادی نریخته...

با تشکر از دولت تعلیق وامید

/ 0 نظر / 10 بازدید