و همین حیف خودش مطمئنا فلسفه دارد..

حیف است ،حیف..

نه؟

حیف نگاه هایی که بیهوده هدر می روند.اصلا اگر یک چیز توی دنیا ارزش دیدن داشته باشد بقیه ی نگاه ها دارند حرام می شوند...

حیف،مثل آهِ آخر سی پی آر. مثل همیشه های دیر،مثل همین پیاده رو،قدم های بی هدف،نئون ها،تابلوهای هیچ،مثل..مثل قبرستان که پر از "حیف" است.

مثل غربت تمام خیابان ها وقتی هر سال...

برای من خیابان مثل مادری ست که سالهاست بچه اش را ندیده و هر سال برایش تولد می گیرد..چه می گویم..!شاید هم خیابان ها تو را بیشتر از ادمها می بینند.

بگذریم..

برای ما گریه نکن!

باور کن ارزشش را ندارد.اصلا اشک های تو حیف اند،برای حیف اند...

پ.ن:...........................................

پ.ن2:.............................................................................................

.

.

.

/ 0 نظر / 3 بازدید