خوشبختانه

 

 

راحت بخواب ای شهر! آن دیوانه مرده است

درپیله ی ابریشمش پروانه مرده است

در تنگ دیگر شور دریا غوطه ور نیست

آن ماهی دلتنگ خوشبختانه مرده است..

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید