مصرع ناقص من کاش که کامل می شد..

"من آمدم که یک شبه شاعر شوم تو را

اما برای وصف تو عمر قرون کم است

من آه می کشم که چه می خواهی از دلم

باور نکن کشیدن آه از درون کم است"

(سیدحمیدرضا برقعی)

 

+اصولا هر وقت برای خودم برنامه ریزی می کنم وسرم شلوغ است یک حس شاعرانه به قلبم شبیخون می زند وپر از مطلع غزل هایی می شوم که منظورشون را نمی فهمم.ناراحت

+ یه مدت وقتی شعری می نوشتم از دوستام می پرسیدم به نظرتون منظور شاعرش چی بوده؟چون خودمم منظورم را نمی فهمیدم.بعد که اونام منظورش را نمی فهمیدن عصبانی می شدم.خخخخخنیشخند

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید