غمی که دوستش دارم

گریزان از همه دنیا خودم را یافتم اینجا

خودم را با بدی هایم کنارت ای همه خوبی

 

رها کردی مرا از غم نشاندی جای آن غم،غم

غم دیگر که خیلی دوستش دارم غم خوبی

 

شلوغی ضریح تو عجب آشفته گیسویی ست

سفیدی ها سیاهی ها چه درهم برهم خوبی

....

سیدحمیدبرقعی

/ 0 نظر / 5 بازدید