تو بمان ودگران.خوش به حال دگران!

....

 پ.ن: این پست ویژه دانشگاهمونه که می دونم از رفتن ما خیلی خوشحاله.و ما هم برای اینکه تو ذوقش نزنیم در حالی که کمتر از یک ماه به فارغ التحصیلی مون مونده بود مراسم دانش آموختگی مونو گرفتیم.

 از اینجا که برویم شاید بفرستندمان سربازی:)  چ می دونم اجباری!طرح!

/ 0 نظر / 3 بازدید