در حاشیه رسیدگی به تخلفات دانه درشت ها

 

 إِذًا َلاذَقْناکَ ضِعْفَ الْحَیاةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ... (اسراء، 75)
خداوند، به رسولش می‌فرماید: اگرگرفتار لغزش می‌شدی، در دنیا و آخرت عذابی دوچندان در انتظارت بود.

 

مدیران و رهبران سازمانها و.. هر چه در سطوح بالاتری قرار گیرند، مسؤولیت بیشتری دارند و کمترین لغزش آنان موجب خسارت‌های سنگینی می‌شود. لذا باید ساز و کاری اجرا نمود که برای تخلفات مسؤولین جریمة سنگین‌تری وضع شود تا هم عبرتی برای دیگران باشد و هم از نفوذ فساد در سطوح بالای سازمان جلوگیری نمود.(تفسیر نور)

 حالا کشور ما چون به شان اجتماعی مجرمین محترم وخانواده گرامی شون برنخوره بعضا اسامی شون را هم فاش نمی کنه ..
  
/ 0 نظر / 72 بازدید