تو همانی که دلـــم لک زده لبخندش را...

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود...

امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست

دلم آرام نگیرد که دل آرامم نیستــــ(شاعر :امام خمینی)

با ما بدون فاصله صحبت کن

ای انکه ارتفاع تو دور از ماستـــ...

خیلی ها در تشییع پیکر امام از هوش رفتند...

حیران شدند عارف وعامی ز روی تو

 من در تحیرم که تو حیران کیستی....

تا به فراق خو کنم صبر من وقرار کو؟

 

رفتی از چشمم ودل محو تماشاست هنوز...

نکند مقتدر مظلوم امروز را غریب بگذاریم...

/ 0 نظر / 12 بازدید