به او بگـویــیــد دوســتـــش دارمـــــ....

و او هر  آنچه می خواستی بود

رفیق وقتهایی که هیچ رفیقی برایت نمانده است

شفیق وقتهایی که هیچ کس برایت دل نمی سوزاند

دلیل و راهنمای سرگشتگی هایت

طبیب همه ی دردهایت...

پاسخ دهنده وقتی همه بی جوابت گذاشته اند

آمرزنده وقتی روسیاه از هزار توبه ی شکسته برمی گردی

او کسی بود که تو را به خاطر خودت دوست داشت

بارها گفته بود...

حتی

کسانی را فرستاد تا  پیغامش را به تو برسانند

ویک عمر منتظرت ماند

و لحظه های دل سپردن تو به معشوق های غیر حقیقی را تحمل کرد

و از اشتیاقش نسبت به تو کم نشد

وقتی بر تو خشم می گرفتند  تو را از خویش می راندند

وقتی بر تو خشم می گرفت تو را به خود می خواند

افسوس بر همه ی لحظه هایی که در "بی اویی" گذشت...

به قصد زیارت آمده بودی؟

چه رمز و رازی بود بین او و چشم های تو که حالا  سراسرمحو تماشای بازارهای بین راه شده ؟

"یک زائر توریست نیست.

زیارت با تماشا فرق دارد"

رها کن در "خلأ زیستن را"

"برای هیچکس بودن را"

جهت نداشتن را

و برای زندگی کردن "برای" نداشتن را...

به سوی خدا فرار کن.

فرو الی الله ...

حتی اگر او را ناراحت کرده ای، از غضب خدا به رحمتش پناه ببر

(إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ) البقرة: 222

می بینی ؟خدا بعد از کلمه ی دوست داشتن اول توابین(یعنی کسی که نه یک بار بلکه بارها توبه شکسته و برگشته است) را آورده  ...

و سپس متطهرین را

تا شیطان تو را از رحمت خدا نا امید نکند.

اگر السابقون نشدیم می دانیم

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

 +سلام بر ماه مبارک رمضان

+ببخش به خاطر همه ی کوبه هایی که زدیم وهیچ کدام خانه ی تو نبود...

+عبارات  داخل "  " از دکتر شریعتی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید