درحاشیه!

 مقام معظم رهبری مکرر تاکید دارند به استفاده از ظرفیت های داخلی .

به عنوان مثال در استانی مثل سیستان وبلوچستان خیلی ظرفیت واسه کار کردن هست. سیستان عروس باستان شناسی ایرانه.مردم تو باغچه خونشونم گاهی عتیقه پیدا می کنند و بلوچستان که از نظر معادن خیلی غنی هست وفعالیت چشمگیری برای بهره برداری ازش نبوده.روی کمربند فلزات معدنی جهان واقع شده،پانزده میلیون تن فقط مس داره.اونوقت باید سیمای استان داغون ومحروم باشه و بویژه مردم در مناطق مرزیش زندگی سختی داشته باشند.  یا جاذبه های گردشگری فراوانی که به خاطر شرایط نامناسب استان آنگونه که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.استانی که مثل یه منطقه ی به حال خود رها شده خیلی راحت وبا کمترین دردسری! آثار تاریخیشو از مرز پاکستان خارج می کنند.بیکاری بیداد می کند وهر نوع جرم وجنایتی هم بخوان انجام میدن...

 

از اینکه سواد کافی برای مستند نوشتن مواردش ندارم و مجبورم اینقدر عامیانه بنویسم متاسفم.

بر خلاف زمانی که تو ذهنم فقط توقع داشتم مردم باید بینش سیاسی داشته باشند الان کاملا معتقدم توقع آرمانگرایی داشتن از فردی که تو نیازهای ضروری زندگیش مونده واقعا مسخره س.مسخره تر اینه که همین مردم چشمشون به تبلیغات رسانه ای و مذاکراتی باشد که به فرض پیشبرد مقاصد ایران بر زندگی حاشیه نشین ها تاثیرچشمگیری نخواهد داشت!منظور کشوری که به جز چند شهر مهمش بقیه نقاط حاشیه محسوب می شود!

فکر می کنیم اداره کشور یعنی رسیدگی به چند شهر مهم و البته رسیدگی به مناطق مهم چند شهر مهم!

مردمی که در حاشیه هستند را نمی بینیم.

چرا این همه تفاوت بین استانهای کشور باید باشد.این تفاوت ها از میل شخصی کدام  مسئول شروع میشه؟این شکاف ها را غیر از این است که دولتمردان ایجاد می کنند و قوانین ومقرراتی که...

مرتبط نوشت:

اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در بهره ‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

مرتبط نوشت:2

«من حقیقتا نگران هستم.من نگران اسلام هستم.ما اسلام را چنگ محمدرضا درآوردیم و من خوف این را دارم که اسلام به چنگ ما مبتلا شده باشد.به طوریکه ماهم مثل او یا بدتر از او به سر اسلام بیاوریم.این نگرانی هست و زیاد است.آدم های جاهلی هستند که به خیال خودشان دارند خدمت می کنند برای اسلام خدمت می کنند لکن سرخود کارهایی می کنند که ضرر به حیثیت اسلام می خورد..

خدا میداندکه من در آن رژیم سابق هیچ وقت از هیچ چیز خسته نمی شدم،هر فشاری می آوردند بر من خسته نمی شدم."حالا دارم از خودمان خسته می شوم"آخر چرا باید این طور باشد؟آخر یک فکری بکنید.اگر دیر بجنبید اسلام را در خطر تضییع و رفتن آبرویش قرار داده اید..»

صحیفه امام-ج یازده-ص213

/ 0 نظر / 6 بازدید