عاشقانه ای برای CBT-LOCKER

سیستمم را یک ویروس باج گیر بهم ریخته.همه ی عکس ها و نوشته هاو همه ی خاطره ها را گروگان گرفته تا به حسابش پول بریزم:)

من هم به کسی باج نمی دهم!متفکر

 

همه ش ارزانی خودت:)

 آدم خاطره پردازی هستم.کشوی کمدم پر از جزوه های دانشگاه است سیستم رایانه م پر از عکس و فیلم و نوشته وخاطرات دانشجویی ست.نمی توانم ورود از یک مرحله ی زندگی به مرحله ی دیگر را راحت بپذیرم.شمع های تولدم را غمگین فوت می کنم.با دانشگاه دیرتر از همه تسویه می کنم.همه چیزهایی که دوست دارم را با جزئیاتش به خاطر می آورم و و و

با این وجود خیلی از عادت هایی که ترکش موجب مرض است را ترک کردم و مریض نشدم.تمرین کردم که در اتاق عمل از دست راستم استفاده کنم چون همه چیز برای راست دست ها ساخته شده و الان نیمه دست چپم!

شان چشم راست را با دست راست می چسبانم شان چشم چپ را با دست چپ.توپ بسکتبال را با دست راست پرتاب می کنم و قلم را با دست چپ می گیرم موس را با دست راست:)

خلاصه اینکه ویروس عزیزم!خیلی مچکرم.دمت گرم.همه اش مال خودت.برای چی به اینها نگاه کنم و حسرت روزهای گذشته را بخورم.بعد از تعمیر سیستمم باز هم بهم سربزن و عکسهایی که هیج جا ندارمش وخاطراتی که مثل برق وباد گذشت بردار وببر..

هرچند نسخه ی اصلیش توی ذهن من است و نمی توانی آن را  گرو برداری!

/ 0 نظر / 89 بازدید